Thực hiện công văn số 559/PGD&ĐT ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang  về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại mùa đông 2021-2022 trong trường học: