Friday, 09/12/2022 - 08:31|
HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2022
 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0397041755
  • Email:
   nguyentuyetbg08@gmail.com
 • Đào Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976482268
  • Email:
   daothuhien74@gmail.com
 • Phan Thị Miên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   phanthimien1970@gmail.com
 • Trần Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989816974
  • Email:
   lienthtm@gmail.com
 • Hoàng Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0365142468
  • Email:
   hoangthutrang1978@gmail.com
 • Đỗ Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983583195
  • Email:
   Dohuyenbg591@gmail.com.
 • Hoàng Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982508922
  • Email:
   huongtthtm@gmail.com
 • Nguyễn Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978567318
  • Email:
   nguyenhang1979bg@gmail.com
 • Đỗ Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984572463
  • Email:
   dohabgg74@gmail.com
 • Trần Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01687298772
  • Email:
   attranvananh@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 130
Tháng 12 : 2.083
Năm 2022 : 37.139