Friday, 09/12/2022 - 09:36|
HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2022
 • Đặng Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - UV
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0386376658
  • Email:
   lien67tm@gmail.com
 • THÂN HỒNG NHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0981093228
  • Email:
   hongnhungbg1998@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ QUYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982517969
  • Email:
   nguyenquyenphuc@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0967920444
  • Email:
   hanhzenpv@gmail.com
 • VŨ THỊ HẰNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0369381328
  • Email:
   vuhangthtm@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0397041755
  • Email:
   nguyentuyetbg08@gmail.com
 • Đoàn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0375074609
  • Email:
   phuongvan8380@gmail.com
 • Đào Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976482268
  • Email:
   daothuhien74@gmail.com
 • Ngô Văn Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thể dục
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984104584
  • Email:
   ngothai335@gmail.com
 • Phan Thị Miên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   phanthimien1970@gmail.com
 • Trần Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989816974
  • Email:
   lienthtm@gmail.com
 • Hoàng Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974358508
  • Email:
   hoanghuong7618@gmail.com
 • Hoàng Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0386902021
  • Email:
   ngocngabg70@gmail.com
 • Hoàng Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0365142468
  • Email:
   hoangthutrang1978@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 45
Hôm qua : 130
Tháng 12 : 2.097
Năm 2022 : 37.153